Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Croeso i Wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) Merthyr Tudful

Ewch i wefan y Gwasanaeth i weld beth sydd ar gael. Chwiliwch yma.

(W) Please contact the Family Information Service using the details above..

Chwillo

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth ar ofal a gweithgareddau o bob math i blant a phobl ifanc (0-19 oed), eu teuluoedd a'u gofalwyr. Mae o?n cynnig gwybodaeth am Gylchoedd Meithrin, Gwarchodwyr Plant cofrestredig, clybiau cyn ac ar ol ysgol, Cylchoedd Meithrin a Chylchoedd Ti a Fi. Mae o hefyd yn cynnig cymorth a chyngor ar sut i dalu am ofal plant a sut i gael gwaith yn gofalu am blant.© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?