Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Amdanon Ni

Yn ogystal â chynnig cyngor i rieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, ymarferwyr a chyflogwyr ar fyrdd o wasanaethau a gweithgareddau gofal plant, gallwn eich cyfieirio i’r lle cywir os ydych yn edrych am grwpiau rhieni/gofalwyr a phlant ifanc.

Mae’n gwasanaeth yn cynnwys gwybodaeth am weithgareddau hamdden, clybiau ar ôl ysgol, y brownies a llawer mwy!

Gallwn hefyd eich cyfeirio at wasanaethau sy’n darparu gwybodaeth i rieni/gofalwyr plant a phobl ifanc sydd angen cymorth ychwanegol. Os ydych yn ddarparydd gwasanaethau gofal plant, cysylltwch â ni er mwyn cofrestru’ch gwasanaeth gyda’r GGiD. Mae’n RHAD AC AM DDIM i gofrestru.© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?