Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Dysgu Oedolion yn y Gymuned (DOG)

Pa Gyrsiau sydd ar gael?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cyflwyno ystod o gyrsiau sy'n addas i bob lefel, o ddechreuwyr rhonc i'r rheini a chanddyn nhw fwy o brofiad. Mae'r Awdurdod Lleol hefyd yn gweithio gyda Phartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Merthyr Tudful i ddarparu cyfleoedd dysgu.

Am wybodaeth am yr holl gyrsiau sydd ar gael, cysylltwch a'r Tim Addysg Oedolion ar 01685 724910.

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?