Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Rhaglenni I Deuloedd

Oes gennych chi blant yn yr Ysgol Gynradd?

Drysu ynghylch sut maen nhw'n dysgu Mathemateg a Saesneg?

Mae ein cyrsiau Rhaglenni I Deuluoedd yn rhoi gwybodaeth i famu. tadu, mam-gu a thad-cu a gofalwyr am sut mae plant yn dysgu llythrennedd a rhifedd yn yr ysgol.  Gallwn rosi syniadau ymarferol i'ch helpu chi i gefnogi dysgu adref.

 

 

Content last updated: Ebrill 2017© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?