Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Rhaglenni I Deuluoedd

Oes gennych chi blant yn yr ysgol?

Drysu ynghylch sut maen nhw'n dysgu Mathemateg a Saesneg?

 Mae  ein  cyrsiau  Rhaglenni  i  Deuluoedd  yn  rhoi  gwybodaeth  i famau,  tadau,  mam-­gu  a  thad-­cu  a  gofalwyr  am  sut  mae  plant   yn  dysgu  llythrennedd  a  rhifedd  yn  yr  ysgol. Gallwn  roi  syniadau  ymarferol  i’ch  helpu  chi  i  gefnogi  dysgu  adref.

Diweddarwyd:Rhagfyr 2018

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?