Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk30 diwrnod o chwarae

Os ydych yn brin o syniadau ac ysbrydoliaeth i gael eich plant i chwarae, nid oes angen ichi edrych ymhellach.

Dyma syniad chwarae pob diwrnod am fis i’ch cael i ddechrau.

Mae yna gymysgedd o syniadau o dan do ac yn yr awyr agored na fydd yn eich sigo’n ariannol.

Byddem wrth ein bodd o weld eich plentyn yn mwynhau’r gweithgareddau hyn. Tynnwch lun a rhannwch o ar eich sianeli cymdeithasol gan ddefnyddio #30daysofplay.

Drosodd i chi….dowch i chwarae.© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?