Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Gyrfa ym maes Gofal Plant

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa mewn gofal plant neu redeg eich busnes eich hun ym Merthyr Tudful? Gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd eich cynghori ynghylch pa ddarpariaeth sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal

 

Diddordeb mewn dod yn Warchodwr Plant?

Sut i ddod yn Warchodwr Plant Cofrestredig ym Merthyr Tudful

Hoffech chi: -

  • ofalu am blant a chynnig amgylchedd hapus ac ysbrydoledig iddynt?
  • gael gyrfa werth chweil ac elwa o lwfansau treth hael?
  • weithio yn eich cartref eich hun a gwneud rhywbeth yr ydych yn ei garu am fywoliaeth?
  • ddechrau eich busnes eich hun a chael help gyda'r costau sefydlu?

Os mai IE yw’r ateb, yna gallai gwarchod plant cofrestredig fod yn yrfa ddelfrydol i chi.

Beth am fynd i Sesiwn Briffio Gwarchod Plant i ddarganfod beth sy'n gysylltiedig. Cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am ddyddiadau sesiynau briffio.

pacey

 

 

HMRC Tax Advice.  The E Learning package advises on the tax and National Insurance issues involved in starting a business.

Business expenses for the self-employed 

ready reckoner 

Diddordeb mewn agor Meithrinfa Ddydd?

Mae Meithrinfeydd Dydd yn agored rhwng Llun a Gwener gydol y flwyddyn. Mae yna lawer o gyfleoedd i chi weithio'n rhan amser neu yn ystod y tymor. Mae dewis eang o hyfforddiant a chymwysterau ar gael i chi.

NDNA

Oes gennych ddiddordeb mewn gweithio neu sefydlu grŵp chwarae cyn-ysgol neu grŵp rhiant a phlentyn?

Mae Cymdeithas Darparwyr Cyn-Ysgol Cymru (CDCC/WPPA) a Mudiad Meithrin (MM) yn cynnig ystod o gyrsiau, gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sy'n meddwl am sefydlu cylch chwarae cyn-ysgol neu grŵp rhiant a phlentyn bach.

Gall swyddogion datblygu helpu'ch cynghori. Cysylltwch â'r FIS am fanylion cyswllt.

Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru

Mudiad Meithrin

Diddordeb mewn gweithio neu sefydlu Clwb y Tu Allan i Ysgol?

Mae Clybiau Plant Cymru Kids Clubs (CPCKC) yn cynnig ystod o gyrsiau, gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sy'n meddwl am weithio neu sefydlu clwb y tu allan i'r ysgol.

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs

 

Cyhoeddiadau ac Adnoddau Defnyddiol ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

 

List of Required Qualifications to work within early years and childcare in Wales - April 2017

List of Required Qualifications to work within the Playwork Sector in Wales

Social Care Wales - A Career in early years and childcare

National Minimum Standards for Regulated Childcare for children up to the age of 12 years Revised March 2016

Diweddarwyd: Hydref 2018© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?