Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Cylchoedd Ti a Fi Cylchoedd Ti a Fi a Grŵpiau Rhiant/Gofalwr a Phlentyn

Mae’r Cylchoedd Ti a Fi a Rhiant/Gofalwr a Phlentyn yn bennaf ar gyfer plant dan ddwy a hanner oed ac mae rhieni a gofalwyr y plant yn aros gyda’u plant yn ystod y Cylch. Oherwydd hynny does dim gofyn i’r Cylch gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Mae’r sesiynau’n gyfle i rieni, gofalwyr a thadau a mamau-cu gyfarfod â phobl eraill ac i brofi nifer o wahanol weithgareddau. Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle i blant a rhieni a gofalwyr gymdeithasu mewn amgylchedd anffurfiol Gymreig. Mae’r gweithgareddau’n cael eu cynnal yn y Gymraeg ond mae croeso i rieni a gofalwyr di-gymraeg fynychu’r sesiynau a dysgu’r Gymraeg gyda’u plant drwy fwynhau straeon syml, caneuon a rhigymau ac i ddysgu ymadroddion syml i’w defnyddio yn y cartref.

Ar hyn o bryd rydym yn trosglwyddo ein gwybodaeth i gronfa ddata newydd. Rydym yn gweithio gyda darparwyr i'w helpu i gofrestru eu gwybodaeth. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y darparwyr yw sicrhau bod eu gwybodaeth yn cael ei gynnwys.

Diweddarwyd: Hydref 2018© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?