Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol

Manteision i Rieni

  • Gwell sicrwydd bod yr unigolyn rydych yn ei gyflogi wedi bodloni’r gofynion lleiaf, gan gynnwys gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
  • Mae’n cadarnhau bod gan yr unigolyn dystysgrif cymorth cyntaf ddiweddar a chymhwyster addas mewn gofal plant.
  • Gallech hefyd fod yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol neu gymorth ariannol arall, megis gofal plant â chymorth cyflogwr.

 

Am ragor o wybodaeth am gymhwysedd i gael Credyd Cynhwysol ewch i www.gov.uk

 

Manteision i’r Nani

  • Byddwch yn rhan o gynllun a gydnabyddir ledled Cymru.
  • Gallwch ddangos i gyflogwyr eich bod yn bodloni’r gofynion sylfaenol o ran gofal plant, gan gynnwys gwiriad manylach y Gwaanaeth Datgelu a Gwahardd, cymhwyster gofal plant addas a thystysgrif gyfredol mewn cymorth cyntaf.

 

Yr hyn nad yw’r cynllun yn ei wneud

  • Nid yw’r cynllun yn gwirio bod y gofalwr plant yn gymwys i weithio yn y DU. Y cyflogwr sy’n gyfrifol am wneud hynny.
  • Nid yw’n gwarantu y bydd rhieni’n gymwys i gael cymorth ariannol a dylid cysylltu â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i wirio hyn.

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan AGC, lle gallwch lawrlwytho’r holl ddogfennau perthnasol sy’n ymwneud â’r cynllun.

Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Cwestiynau Cyffredin

 

Last Updated: January 2018© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?