Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Contact us

Merthyr Tydfil Family Information Service
Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238
Civic Centre
Castle Street
Merthyr Tydfil
CF47 8AN

Tel: 01685 727400
E mail: FIS@merthyr.gov.uk

We are available Monday to Friday 9:30am – 4:40pm
An answer phone is available, please leave your name and number and someone will get back to you.© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?