Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Cymraeg i Blant

Cynllun newydd gan Llwodraeth Cymru sy'n canolbwyntio ar gynyddu niferoedd siaradwyr Cymraeg ymhlith plant oedran meithrin yw 'Cymraeg i Blant'.  Rheolir y cynllun gan Mudiad Meithrin: arbenigwyr y blynyddoedd cynnar. Plethir gwaith 'Cymraeg i Blant' gyda gwaith ehangach y Mudiad Meithrin er mwyn sicrhau siwrne gofal/addysg o'r crud i'r ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Yn symi iawn prif nod y cynllun yw cynyddu niferoedd siaradwyr Cymrage trwy gynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i rieni, darpar reini a'u teuluoedd ar fuddion addysg/gofal Cymrage a chyflwyno'r Gymraeg yn gynnar i'w plant.  

 

 

Cymraeg i Blant 

Cymraeg i Blant Merthyr

Mudiad Meithrin 

Cymraeg - CBeebies

 

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?