Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Dechrau’n Deg

Beth yw Dechrau’n Deg?

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru wedi ei thargedu at yr ardaloedd o angen mwyaf ledled Cymru. Y nod yw darparu plant 0-4 â’r ‘Dechrau’n Deg’ gorau posib mewn bywyd.

 

Beth am Dechrau’n Deg ym Merthyr Tudful?

Ar hyn o bryd mae rhaglen Dechrau’n Deg yn cael ei darparu mewn cymunedau amrywiol ar draws Merthyr Tydfil.  Os ydych yn credu eich bod yn byw o fewn un o’r dalgylchoedd, cysylltwch â’r Tîm Dechrau’n Deg a fydd yn hapus i egluro hyn i chi.

Ym Merthyr Tudful mae Rhaglen Dechrau’n Deg yn darparu:

  • Gofal plant rhan amser o ansawdd da am ddim i blant 2-3 oed;
  • Gwasanaeth Ymwelydd Iechyd a Bydwreigiaeth
  • Mynediad at Raglenni Rhianta;
  • Cymorth Datblygiad Iaith Cynnar;
  • Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd

 

Diweddarwyd: Tachwedd 2017

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?