Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Sut allai gael gwasanaethau Dechrau’n Deg?

Os ydych yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg bydd eich Ymwelydd Iechyd yn rhoi gwybod i chi am y gwasanaethau sydd ar gael i chi; neu gallwch ffonio swyddfa Dechrau’n Deg ar 01685 727388.

Ble allai ddod o hyd i wasanaethau Dechrau’n Deg?

Mae Lleoliad Cyn-ysgol Dechrau’n Deg ym mhob ardal Dechrau’n Deg. Efallai bod gwasanaethau eraill yno fel dosbarthiadau rhianta, rhaglenni iaith a chwarae a gweithgareddau iechyd fel grwpiau bwydo o’r fron.

Bydd eich Ymwelydd Iechyd wedi ei leoli yn eich ardal Dechrau’n Deg a bydd yn barod i gynnig cymorth a chyfarwyddyd.  Bydd gan eich Cyn-ysgol Dechrau’n Deg hefyd wybodaeth am y gwasanaethau Dechrau’n Deg sydd ar gael yn eich ardal chi.

Flying Start Postcodes / Addresses

 

Diweddarwyd: Tachwedd 2017

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?