Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Dechrau’n Deg Rhifau Cyswllt Defnyddiol

Dyma rifau cyswllt defnyddiol ar gyfer gwasanaethau Dechrau’n Deg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant:                     01685 727394

Tîm Iechyd:                                                          01685 727065

Iaith a Lleferydd:                                                  01685 727032

Tîm Rhianta:                                                         01685 727395

Tîm Iaith a Chwarae:                                            01685 727381

Tîm Cymorth Teuluol Barnardos:                         01685 725151

Cysylltu â Ni

I gael gwybod am y Rhaglen Dechrau’n Deg

Ffôn :                                                 01685 727388

Ebost:                                              FlyingStart@merthyr.gov.uk

Facebook:                                        Flying Start Merthyr Tydfil

Cyfeiriad:                                         Dechrau’n Deg

                                                        Canolfan Integredig Plant Cwm Golau              

                                                         Heol Duffryn

                                                        Pentrebach

                                                        Merthyr Tydfil

                                                       CF48 4BJ

 

 

Diweddarwyd: Mawrth 2019© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?