Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


# TrafodGofalPlant - Dweud eich Dweud ar Ofal Plant – y Cynnig i Gymru

 

 www.llyw.cymru/trafodgofalplant 

 #TrafodGofal Plant Poster 

Ym mis Awst 2016 lansiodd Llywodraeth Cymru yr ymgyrch # TrafodGofalPlant er mwyn siarad â rhieni a darparwyr am y cynnig gofal plant newydd i Gymru. Nod yr ymgyrch oedd deall y rhwystrau presennol y mae rhieni yn eu hwynebu wrth gael gafael ar ofal plant, beth sy'n bwysig iddyn nhw am y cynnig newydd a sicrhau bod darparwyr yn ymwybodol o'r cynnig ac yn cael cyfle i godi unrhyw gwestiynau.

I gadw lan gyda'r holl newyddion diweddaraf dilynwch y dolenni:-

 

Ymgyrch#TrafodGofalPlant

Dweud eich dweud ar ofal plant - y cynnig I Gymru

 

 

Diweddarwyd: Ionawr 2018

 

 

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?