Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

Ymyrraeth ac Ataliad Cynnar

Mae’r Swyddog Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCCh) yn rhan o ymateb yr Awdurdod Lleol i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles. Mae’r Swyddog GCCh yn gweithio oddi fewn i’r tîm CAY a gall ddarparu gwybodaeth a chymorth neu’ch cyfieirio i’r lle cywir.

Ydych chi'n byw ym Merthyr Tudful ac am gymorth gyda

  • Iechyd a Lles
  • Tai
  • Addysg
  • Bod yn Gymdeithasol
  • Rhianta neu ymddygiad plant
  • Cyllid / Rheoli eich arian
  • Hamdden
  • Plant a'r teulu

Wyddoch chi I ble I droi am help?

Ydych chi am ddarganfo rhagor am sefydliadau a allai gynnig cefnogaeth?

Ydych chi am wybod pa wasanaethau sydd ar gael yn eich ardal leol?

For further information please contact the Information, Advice & Assistance Officer

Tel: 01685 725011

Email: iaa@merthyr.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?