Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


The Parent Network

Mae'r Rhwydwaith Rhieni yn rhedeg 4 grŵp ym Merthyr Tudful

Mae'r grwpiau ar gyfer rhieni, gofalwyr, neiniau a theidiau i ddod draw a gwneud ffrindiau, rhoi cynnig ar grefftau a dysgu sgiliau newydd.

Mae sesiynau crefft a hyfforddiant i gyd yn rhad ac am ddim.

I gael gwybodaeth am hyn neu unrhyw un o'n grwpiau Rhwydwaith Rhieni arall, ffoniwch 01443 875444

 

Residents Centre Galon Uchaf - This group will be moving - details to be confirmed 

Dowlais Community Centre - Wednesday's 1pm - 3pm

Treharris Boys & Girls Club - Friday's 9.30am - 11.30am

Merthyr Valleys Homes (Old 3G's Building) Gurnos  - Friday's 1pm - 3pm

 

 

 

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?