Meithrinfeydd Dydd

Mae Meithrinfeydd Dydd Cofrestredig yn darparu gofal dydd llawn i fabanod a phlant hyd at 5 oed. Mae pob Meithrinfa Ddydd yn cael ei chofrestru a’i harolygu gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Gellir gweld copïau o’r Adroddiadau Arolwg ar wefan AGC.

Gwybodaeth bellach